Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego

Opis studiów
Studia 2- semestralne, podyplomowe, płatne, zakończone egzaminem pisemnym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  z oceną końcową z egzaminu i wykazem przedmiotów.

 Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
Podstawy teorii tłumaczenia: 30 godz.
Tłumaczenie tekstów specjalistycznych: ekonomiczno-handlowych, prawniczych, turystycznych i in. oraz wprowadzenie do CAT (narzędzia tłumaczeniowe) – 30 godz.Terminologia specjalistyczna (ekonomiczno-handlowa, prawnicza, turystyczna i in.) – 30 godz.
Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) – 30 godz.
Tłumaczenie ustne (konsekutywne, symultaniczne i środowiskowe) – 30 godz.
Tłumaczenie ustne symultaniczne – 30 godz.
Tłumaczenie audiowizualne multimodalne i lokalizacja stron – 30 godz.
Tłumaczenie tekstów literackich – 30 godz.
Łącznie 240 godzin zajęć


Forma zaliczenia zajęć i egzamin końcowy: obowiązuje system zaliczeń poszczególnych zajęć wg wymagań wykładowców prowadzących zajęcia, a pod koniec II semestru – egzamin z tłumaczenia pisemnego.
Termin i miejsce zajęć: soboty w godz. 9:00-16:30 i niedziele w godz. 10:00-14:45, w gmachu Collegium Novum.

Rekrutacja 2019/2020   informacja o rekrutacji

Back to top