REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

Informacje ogólne o rekrutacji na UAM
https://amu.edu.pl/kandydaci/rekrutacja

Aktualności dla kandydatów
https://amu.edu.pl/kandydaci/aktualnosci
                                
Zasady rekrutacji na kierunki prowadzone w Instytucie Filologii Romańskiej
                         
Studia magisterskie niestacjonarne

filologia hiszpańska
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-hiszpanska,105

filologia romańska
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-romanska,120

filologia włoska
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-wloska,143

Back to top