Studia Romanica Posnaniensia jest specjalistycznym czasopismem naukowym poznańskiego środowiska romanistycznego. Ukazuje się regularnie w cyklu rocznym od 1971 roku w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W piśmie publikowane są artykuły naukowe z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, traduktologii i dydaktyki języków romańskich. Teksty drukowane są w głównych językach romańskich: francuskim, hiszpańskim, włoskim, rumuńskim, portugalskim i katalońskim. Łamy czasopisma otwarte są dla wszystkich badaczy związanych zawodowo z romańskim obszarem językowym.
Od 2010 roku Studia Romanica Posnaniensia wydawne są także w wersji elektronicznej: Wersja elektroniczna czasopisma Studia Romanica Posnaniensia jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto
 Studia Romanica Posnaniensia is a periodical devoted to studies on language and communication, in a broad sense. More specifically, it consists of articles and reviews devoted to: linguistics and language studies, including history of Romance languages and their comparison with those which belong to other groups (esp. Slavonic ones) or families, foreign language acquisition, teacher’s professional training, theory and practice of translation and literary studies. Recently, much space has been devoted to studies on cultural background of contemporary Romance-speaking areas so as to acquaint readers with their spiritual and intellectual heritage. Studia Romanica Posnaniensia welcomes both internationally recognized authors as well as young up-and-coming researchers from Poland and abroad. Editorial advisory board gathers Polish and foreign (Canadian, French, Spanish and Portuguese) researchers reputed for their extensive knowledge of above mentioned matters – literature, translation theory and linguistics.Adres korespondencyjny:
Instytut Filologii Romańskiej UAM
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

Back to top