Opis projektu językowego „Inspiracje językowe – le plaisir d’apprendre”

Koordynatorka projektu w Instytucie Filologii Romańskiej UAM :
mgr Anna Matera-Klinger
Wykładowcy biorący udział w projekcie:
mgr Anna Matera-Klinger
dr Jolanta Dyoniziak                            

Projekt « Inspiracje językowe – le plaisir d’apprendre” składał się z dwóch etapów:
• wykonanie przez studentki i studentów I roku filologii romańskiej vloga w języku francuskim z napisami w języku polskim wokół tematu „Mes passions francophones” zainspirowanego swoimi zainteresowaniami i tematyką zajęć (styczeń 2021)
• realizacja projektu  „Mes inspirations linguistiques” przez studentki i studentów II roku filologii romańskiej, forma tego projektu była bardzo różnorodna (styczeń 2022)

Poniżej zamieszczamy opisy i realizacje w/w projektów.

Opis (1) projektu na vloga „Mes passions francophones” został wysłany studentom w formie elektronicznej. Prace były przyjmowane przez wykładowczynie do 15 stycznia 2021. Zapraszamy do obejrzenia wysoko ocenionych filmów, których wykonawcy zgodzili się na publikację:
• Jowita Jakubiak, Bartłomiej Płóciennik, « Mes passions francophones. Entre Paris et Poznań »
https://www.youtube.com/watch?v=QEKePtuljYc
• Magda Glabas, « Mes passions francophones. La Nouvelle Vague »
https://www.youtube.com/watch?v=0VCdJM01Qm0
• Magdalena Korczyk, « Mes passions francophones. Les clichés sur les Français »
https://www.youtube.com/watch?v=5U45HZkeyFA

Opis (2) kontynuacji projektu „Mes inspirations linguistiques” również został wysłany studentom w formie elektronicznej. Prace były przyjmowane przez wykładowczynię do 28 stycznia 2022. Prace projektowe studentek i studentów zostały pogrupowane w cztery kategorie, do których obejrzenia zachęcamy:
dopasowanie tekstu do obrazka (3) - associer les textes aux images
pocztówka dźwiękowa (4) - carte sonore
muzyka i poezja (5) - musique et poésie
Alicja Makszyńska, « Les bannis ont droit d’amour »
https://www.youtube.com/watch?v=coniiFYudOQ
proza literacka i rola zmysłów (6) – prose littéraire et rôle des sens
Magda Glabas, « Quand les oiseaux regardent à l’intérieur des maisons »
https://www.youtube.com/watch?v=4vHwpUAqZxI

Opinie studentek i studentów (7)
Koordynatorka projektu zaproponowała zdalne spotkanie z nauczycielami języków obcych w liceum, aby podzielić się swoimi pomysłami na prowadzenie zajęć z nauczania języka,  realizacjami swoich studentek i studentów i bibliografią.

Spotkanie z nauczycielami języków obcych w liceum (8)
Z opinii studentek i studentów dowiadujemy się, że zrealizowany projekt językowy był bardzo dobrze odebrany na kilku płaszczyznach - nauki języka, ćwiczenia różnych sprawności językowych, ale także rozwijania kreatywności. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach akademickich projekt będzie się rozwijał i dostarczał przyjemności z uczenia się. I z nauczania.

Félicitations aux réalisatrices et aux réalisateurs du projet!

1_Projekt vlog_2020_2021_opis

2_Projet inspiracje jezykowe_2021_22_opis

3_associer_texte_image

4_carte sonore

5_musique_poesie

6_prose_role_des_sens

7_opinie

8_spotkanie nauczyciele JO

Back to top