Zakład Akwizycji Języka i Glottodydaktyki
    

kierownik: prof. zw. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 829 35 70
Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Bernadeta Wojciechowska
dr Dominika Dziubała-Szrejbrowska
dr Joanna Górecka
dr Agata Lewandowska
mgr Anna Matera-Klinger
mgr Anna Waszau

Zakład prowadzi badania w następujących zakresach: przyswajanie i uczenie się języka ojczystego i języków obcych w aspekcie porównawczym, wspomaganie uczenia się języków obcych, m.in. dzięki wykorzystaniu nowych technologii oraz diagnoza, przygotowanie i ocena działań remediacyjnych w sytuacji trudności w uczeniu się języków obcych na kolejnych etapach edukacyjnych. Badania obejmują także problematykę komunikacji interkulturowej oraz dyskursu medialnego i akademickiego w zakresie różnic kulturowych oraz modelowania kompetencji dyskursywnej i interkulturowej w kontekście nauczania/uczenia się języka obcego. Zakład współpracuje z ośrodkami akademickimi i instytucjami zagranicznymi: Université Paris Sorbonne, Université Rennes II, Université Clermont Auvergne, Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Institut International de la Gestion Mentale w Paryżu.


Zakład Językoznawstwa Romańskiego i Badań Kontrastywnych

kierownik: prof. zw. dr hab Grażyna Vetulani, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 829 37 49
Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kaliska
dr Jolanta Dyoniziak
dr Ewa Pirogowska
dr Magdalena Stefaniak
Językoznawstwo romańskie oraz badania porównawcze francusko-polskie. W szczególności semantyka w połączeniu ze składnią, a w tym predykacja rzeczownikowa i przysłówkowa. Metody formalne w opisie języka i ich wykorzystanie w lingwistyce komputerowej. Prace nad budową cyfrowych zasobów języka polskiego. Zjawiska wieloznaczności językowej, teoria komunikacji oraz badania nad dyskursem medialnym pod kątem wartościowania i skuteczności wypowiedzi. Analiza wyrażeń emotywnych w perspektywie porównawczej. Zastosowanie wyników badań w gramatyce opisowej, w dydaktyce, w opracowaniach leksykograficznych oraz w szeroko pojętej technologii języka (słowniki elektroniczne, automatyczne przetwarzanie języka naturalnego).

Zakład Językoznawstwa Włoskiego i Praktycznej Nauki Języka Włoskiego

kierownik: prof. UAM dr hab. Ingeborga Beszterda, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 829 35 71
Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Janusz Pawlik
dr Anna Godzich
dr Anna Grochowska-Reiter
dr Beata Szpingier
mgr Wawrzyniec Kryza
mgr Giuseppe Raffaeli
mgr Orietta Orel
mgr Marcello Giusto
Badania prowadzone w Zakładzie obejmują obecnie problematykę kształtowania się norm języka włoskiego, zagadnienia frazeologii języka włoskiego, studia nad relacjami semantycznymi w leksyce oraz analizę różnych aspektów komunikacji niewerbalnej. Poza działalnością dydaktyczną dla italianistyki, zakład obsługuje również lektorat języka włoskiego dla specjalności w Instytucie Filologii Romańskiej.

Zakład Studiów Hispanistycznych
                              
p.o. kierownika: prof. UAM dr hab. Alfons Gregori i Gomis, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 829 35 67
Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Amán Rosales Rodríguez
prof. UAM dr hab. Alfons Gregori i Gomis
prof. UAM dr hab. Iwona Kasperska
prof. dr hab. Magdy Potok
dr Joanna Studzińska
dr Wiosna Szukała
dr Judyta Wachowska
mgr Barbara Curzytek
mgr Laia Perales Galán
mgr Magdalena Wegner
mgr Monika Wojtysiak
Pracownicy i doktoranci Zakładu Studiów Hispanistycznych prowadzą działalność badawczą i dydaktyczną skoncentrowaną na kulturze hiszpańskiego obszaru językowego. Publikujemy i nauczamy o literaturze, kinie, historii i myśli filozoficznej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Zajęcia przedmiotowe uzupełniamy wykładami z teorii badań literackich, warsztatami z praktyki komentarza tekstu literackiego oraz szerokim wachlarzem ćwiczeń przekładowych.  
Literatura – jako forma zapisu ludzkiego doświadczenia – stanowi dla nas nie tylko fenomen kulturowy i estetyczny, ale także ważną składową procesów społecznych, w związku z czym w praktyce akademickiej wiele uwagi poświęcamy narracjom o historii, zagadnieniom tożsamości, pamięci i traumy, a także powiązaniom literatury z filozofią,  mediami, ideologią i polityką.  
W kręgu zainteresowań członków Zakładu znajdują się także literackie przedstawienia mniejszości, inności i podporządkowania. W naszych projektach istotne miejsce zajmują  literatury mniejsze Półwyspu Iberyjskiego oraz rdzenne kultury Ameryki Łacińskiej, także studia  feministyczne i maskulinistyczne, postkolonialne i dekolonialne oraz multimedialne formy twórczości (filmy, seriale, narracje cyfrowe i graficzne, piosenki, fotografie, komiksy etc.).

Zakład Literatury Francuskiej, Komparatystyki literackiej i Badań nad Belgią Frankofońską

kierownik: prof. UAM dr hab. Barbara Łuczak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 829 35 74
Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Anna Loba
prof. UAM dr hab. Patrycja Tomczak
dr Jędrzej Pawlicki
dr Marta Sukiennicka
dr Joanna Teklik
dr Nicolae-Alexandru Virastau
mgr Katarzyna Płaczek
Zakład kontynuuje tradycje dawnego Zakładu Literatur Romańskich (od 1961), a potem  Zakładu Literatury Francuskiej w Instytucie Filologii Romańskiej. Prowadzi badania w następującym zakresie:
 - Literatura francuskojęzyczna i porównawcza od średniowiecza po czasy najnowsze, ze szczególnym uwzględnieniem Francji, Belgii i krajów Maghrebu;
- Literatura a nauki biologiczne;
- Francusko-polskie związki literackie;
- Poetyka i retoryka tekstu literackiego
Zakład współpracuje z następującymi ośrodkami akademickimi i instytucjami zagranicznymi: Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Université d’Orléans, Université Aix-Marseille, Université de Liège, Archives et Musée de la Littérature (AML) à Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Zakład Literatury Włoskiej

kierownik: prof. UAM dr hab. Mirosław Loba, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 829 35 74
Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Barbara Kornacka
dr Joanna Dimke-Kamola
dr Paulina Malicka
mgr Magdalena Bartosik
mgr Joanna Bartkowiak
Zakład Literatury Włoskiej zajmuje się historią piśmiennictwa w języku włoskim ze szczególnym uwzględnieniem dawnej (Petrarca, Tasso) i współczesnej literatury włoskiej (Maraini, Tabucchi). Badania koncentrują się także wokół teorii literatury, historii teatru, literatury moralistycznej i kobiecej.

 Zakład Portugalistyki 
  

 kierownik: prof. UAM dr hab. Sylwia Mikołajczak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 829 36 37
Pracownicy:
prof. dr hab. Mikołaj Nkollo       
prof. UAM dr hab. Wojciech Charchalis
dr Wojciech Sawala
mgr Grażyna Jadwiszczak
mgr Isilda Lima Viegas d’Abreu

Zakład Portugalistyki łączy w swojej aktywności naukowej badania nad językiem, literaturą oraz kulturą i cywilizacją krajów luzofońskich. Tematy językoznawcze obejmują m. in. badania nad kontaktami międzyjęzykowymi, zagadnieniami składni i morfologii, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym. Prowadzone są też językoznawcze badania porównawcze.  Literacka część badawcza to przede wszystkim studia nad literaturą współczesną, brazylijską, portugalską oraz literaturą luzofońskich krajów afrykańskich, częste są również odniesienia do literatur krajów hispanojęzycznych. Pozostała tematyka to zagadnienia związane z kulturą, takie jak fado, postkolonializm czy przekład literacki. W Zakładzie działalność dydaktyczną prowadzi lektor Instytutu Camõesa.


Pracownia Rumunistyki

kierownik: prof. UAM dr hab. Tomasz Klimkowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 829 37 44
Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Tomasz Cychnerski
dr Justyna Teodorowicz
dr Loredana Ilie
mgr Szymon Czarnecki
Podstawowym zadaniem Zakładu jest badanie języka, literatury i kultury Rumunii współczesnej, a także Rumunii czasów minionych. Zakład Rumunistyki stawia sobie za cel - poprzez badania językoznawcze i literaturoznawcze - ukazanie skomplikowanego, acz niezwykle bogatego i różnorodnego, oblicza językowego i kulturowego Rumunii w aspekcie innych języków i kultur romańskich.

Zakład Traduktologii i Badań nad Kanadą Frankofońską
  
kierownik: prof. zw. dr hab Teresa Tomaszkiewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 61 829 35 66
Pracownicy:
prof. UAM dr hab. inż. arch. Barbara Walkiewicz
dr Paulina Borowczyk
dr Małgorzata Czubińska
dr Justyna Woroch
mgr Monika Dzida-Błażejczyk
mgr Katarzyna Krajewska
mgr Patrycja Masłowska
 Zakład Traduktologii i Leksykologii prowadzi badania w następujących dziedzinach: szeroko pojęta teoria przekładu oparta na teorii dyskursu i modeli tekstów; przekład audiowizualny we wszystkich jego formach; przekład intersemiotyczny; komunikacja tekstowa i wizualna w środkach masowego przekazu; kulturowe uwarunkowania przekładu tekstów literackich i użytkowych (ekonomicznych, prawniczych, politycznych, technicznych). Zapożyczenia i neologizmy we współczesnych kontaktach z krajami Europy.

 Pracownia Dydaktyki Kreatywności Językowej i Komunikacji Interkulturowej
   
Kierownik: prof. UAM dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
          tel. 61 829 35 98
         Pracownicy:
prof. UAM dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
dr Anna Zgorzelska

Laboratorium Praktycznej Nauki Języka Francuskiego

Kierownik: mgr Izabela Majcher, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
          tel. 61 829 36 30
        Pracownicy:
mgr Izabela Birecka
mgr Béatrice Crane-Mikołajczyk
mgr Jean-Marie Lallouet
mgr Anne-Claire Moreau
mgr Joanna Mueller
mgr Séverine Pacholczyk
lic. Philippe Marlière

Laboratorium Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego

Kierownik: dr Xavier Pascual López, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
          tel. 61 829 36 33
       Pracownicy:
dr Raúl Fernández Jódar
dr Leonor Sagermann Bustinza
dr Brygida Sawicka-Stępińska
mgr Javier Bielsa Calvo
mgr Joanna Fernandez
mgr Milena Moreno
mgr David Alejandro Thöny Méndez

Back to top