Instytut Camõesa w Lizbonie: http://www.instituto-camoes.pt/index.php

Internetowe kursy języka portugalskiego: http://www.escolavirtual.pt

Uniwersytet w Evorze: http://www.uevora.pt/

Back to top