Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem – Lektoratem języka portugalskiego - lizbońskiego Instytutu Comõesa (ICA) działającym przy Instytucie Filologii Romańskiej UAM.

  1. Pragniemy być dynamicznym ośrodkiem kulturalnym, dydaktycznym i naukowym integrującym poznańskie środowisko ludzi związanych z szeroko pojętą kulturą luzofońską. Zapraszamy do współpracy portugalistów, z zawodu i z zamiłowania, oraz obywateli krajów portugalskojęzycznych, których życie przywiodło do Wielkopolski.
  2. Zamierzamy upowszechniać wiedzę o języku i krajach portugalskojęzycznych poprzez różnorodne działania, takie jak wykłady, koncerty, festiwale filmowe, wystawy, spektakle teatralne, imprezy sportowo-rekreacyjne, happeningi oraz mniej formalne wydarzenia: spotkania, działalność klubów dyskusyjnych (również wirtualnych), wycieczki, pikniki, imprezy plenerowe itd. Bazę merytoryczną zagwarantuje tworząca się dzięki wsparciu Instytutu Camõesa biblioteka.
  3. Chcemy zapewnić rozmach i wysoką jakość naszej działalności rozwijając i umacniając więzi z Instytutem Camõesa. Chcemy współpracować z powołanymi przez niego lektorami, z jego polskimi placówkami oraz innymi centrami w Europie i na świecie.

Somos o representante oficial, Leitorado de Língua Portuguesa, do Instituto Camões (ICA) de Lisboa a actuar junto do Instituto de Filologia Românica da UAM.

  1. Gostaríamos de ser um núcleo dinâmico de cultura, didáctica e ciência a integrar o meio posnaniense de pessoas relacionadas com a cultura lusófona. Queríamos convidar para a colaboração peritos em assuntos lusos, tanto profissionais como amadores, e cidadãos dos países de Língua Portuguesa que a vida trouxer para a rego de Wielkopolska.
  2. Tencionamos divulgar o Português e o conhecimento sobre os países da Língua Portuguesa por meio de diversas actividades, tais como conferências, concertos, festivais de cinema, exposições, expectáculos teatrais, eventos desportivos e recreativos, happenings, mas também através de eventos menos formais, nomeadamente, reuniões e convívios, tertúlias de clubes de debate (também na sua dimenso virtual), excursões e passeios, piqueniques etc. A biblioteca, que, graças ao apoio do ICA, se encontra em fase de organização, garantirá uma base científica a nossa actividade.
  3. Desejamos assegurar uma actividade com vigor e de alta qualidade, desenvolvendo e fortalecendo os laços com o Instituto Camões. Esperamos colaborar com os seus leitorados, os seus representantes na Polónia e os seus centros que funcionam na Europa e no mundo.

Back to top