Centrum Studiów Katalońskich

Centrum Studiów Katalońskich przy Instytucie Filologii Romańskiej powołano w grudniu 2017 r. w ramach umowy o współpracy między UAM oraz Instytutem Ramona Llulla. CSK jako jedyne w Polsce, ale też w Europie Środkowej zajmuje się promowaniem badań w zakresie studiów katalońskich oraz rozpowszechnianiem na UAM i w polskim środowisku akademickim wiedzy o rzeczywistości katalońskiej. Nawiązujemy do kultury i języka, którym posługuje się głównie ludność zamieszkająca Katalonię, region Walencji i Baleary.
CSK koordynuje lektorat języka katalońskiego na UAM, który działa od roku 1989. CSK organizuje m.in. dwa seminaria naukowe rocznie z renomowanymi gośćmi i liczne wykłady gościnne, współpracuje z UW i UJ, oraz opublikowało pracę zbiorową pt. Buntowniczki. Głosy kobiet we współczesnej literaturze katalońskiej pod red. A. Gregori, W. Maciejewskiego i M. Wegner (WN UAM, 2019).
CSK to jednoosobowa jednostka, w której funkcję kierownika pełni prof. UAM dr hab. Alfons Gregori. Współpracują z CSK prof. UAM dr hab. Barbara Łuczak, dr Xavier Pascual López, mgr Witold J. Maciejewski, mgr Magdalena Wegner oraz mgr Laia Perales Galán.

Lektorat Języka Katalońskiego

Lektorat języka katalońskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu działa od roku 1989. Swe różnorodne zadania realizuje obecnie w ramach Zakładu Studiów Hispanistycznych będącego częścią Instytutu Filologii Romańskiej. Współpracuje z Instytutem Ramona Llulla od chwili jego powstania w roku 2002. Obecnie lektorem języka katalońskiego jest mgr Roger Miret.
Zadaniem lektoratu jest nauczanie języka katalońskiego oraz upowszechnianie wiedzy na temat kultury krajów katalońskojęzycznych. Ta największa na naszym kontynencie wspólnota językowa pozbawiona własnego państwa jest jednym z najmniej poznanych obszarów dziedzictwa kulturowego Europy. Posiada bogatą literaturę rozwijającą się od wieku XII oraz niezwykle interesującą sztukę, której historia obejmuje czasy od epoki iberyjskiej i rzymskiej aż po twórczość Dalego, Miró i Tàpiesa. W Katalonii zrodził się iberyjski przemysł i to sztuka jest najbardziej stabilną siłą napędową jego rozwoju, otwartą na światowe dokonania, dynamiczną i awangardową.

Institut Ramon Llull

Instytut Ramona Llulla jest katalońsko-balearską instytucją promującą język i kulturę katalońską na świecie (https://www.llull.cat/english/quisom/quisom.cfm). Współpraca CSK oraz Lektoratu z Instytutem Ramona Llulla pozwala nam realizować cele, jakie przyświecały powołaniu na naszej Uczelni lektoratu języka katalońskiego. Instytut finansuje różne formy jego działalności: kursy językowe, imprezy kulturalne, seminaria naukowe, publikacje, stypendia itp. Wzbogaca również księgozbiór biblioteki Wydziału Neofilologii, zaopatrując ją w materiały służące do nauki języka katalońskiego i poznawania literatury i kultury katalońskiej.
Obecnie można się uczyć języka katalońskiego w ponad 150 lektoratach na całym świecie – często pod patronatem Instytutu Ramona Llulla, który prowadzi działalność w swoich przedstawicielstwach w Barcelonie, Berlinie, Londynie, Nowym Yorku i Paryżu.

Back to top