Lektorat języka katalońskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu działa od roku 1989. Swe różnorodne zadania realizuje obecnie w ramach Pracowni Katalonistyki będącej częścią Instytutu Filologii Romańskiej. Współpracuje z Instytutem Ramona Llulla od chwili jego powstania w roku 2002. Instytut Ramona Llulla jest katalońsko-balearską instytucją promującą język i kulturę katalońską na świecie.
Zadaniem lektoratu jest nauczanie języka katalońskiego oraz upowszechnianie wiedzy na temat kultury krajów katalońskojęzycznych. Ta największa na naszym kontynencie wspólnota językowa pozbawiona własnego państwa jest jednym z najmniej poznanych obszarów dziedzictwa kulturowego Europy. Posiada bogatą literaturę rozwijającą się od wieku XII oraz niezwykle interesującą sztukę, której historia obejmuje czasy od epoki iberyjskiej i rzymskiej aż po twórczość Dalego, Miró i Tàpiesa. W Katalonii zrodził się iberyjski przemysł i to ona jest najbardziej stabilną siłą napędową jego rozwoju, otwartą na światowe dokonania, dynamiczną i awangardową.
Współpraca z Instytutem Ramona Llulla pozwala nam realizować cele, jakie przyświecały powołaniu na naszej uczelni lektoratu języka katalońskiego. Instytut finansuje różne formy jego działalności: kursy językowe, imprezy kulturalne, publikacje, stypendia, itp. Wzbogaca również księgozbiór biblioteki Wydziału Neofilologii, zaopatrując ją w materiały służące do nauki języka katalońskiego i poznawania literatury i kultury katalońskiej.
Obecnie Instytut Ramona Llulla wspiera prawie 100 lektoratów języka katalońskiego na całym świecie oraz prowadzi działalność w swoich przedstawicielstwach w Barcelonie, Palmie, Berlinie, Londynie, Nowym Yorku i Paryżu.

Back to top