Doktorat Honoris Causa dla profesora Zdzisława Hryhorowicza

Zdjęcie_1
Zdjęcie_1
Zdjęcie_2
Zdjęcie_2
Zdjęcie_3
Zdjęcie_3
Previous Next Play Pause
1 2 3

Profesor dr hab. Zdzisław Hryhorowicz, kierownik Zakładu Rumunistyki, otrzyma 28 maja 2010 tytuł Doctora Honoris Causa w Uniwersytecie "1 Decembrie 1918"  w Alba Julia w Rumunii. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla działalności naukowej  prof. dr hab. Z. Hryhorowicza  oraz dla pracy na rzecz rozwoju kontaktów z Uniwersytetem w Alba Julia.

Back to top