• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Przypominamy - tym razem za pomocą grafiki - o zmianach dotyczących niektórych dni zajęciowych w ostatnich tygodniach semestru zimowego.

3 lutego to dzień przeznaczony do dyspozycji wykładowców i studentów, np. na odrobienie zajęć dydaktycznych.

(Zarządzenie Nr 183/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023)

Back to top