• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Przypominamy o zmianie dni zajęciowych w semestrze zimowym - zgodnie z organizacją roku akademickiego (§2 ust.4. Zarządzenie Nr 183/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023):

1 lutego 2023 r. w środę odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na poniedziałek,
- 26 stycznia 2023 r. w czwartek oraz 2 lutego 2023 r. w czwartek odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.

Back to top