• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Zdjęcie2 i 3 grudnia 2022r. odbyła się na naszym Uniwersytecie konferencja z okazji 20-lecia Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada” pod tytułem Le français en Pologne : textes-contextes-prétextes.
W konferencji wzięło udział 67 uczestników. Zaproszenie na konferencję przyjęli również przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce: p. Audelin Chappuis, p. Emeline Quintin i p. Aurore Petit, którzy byli z nami od początku konferencji i pozostali aż do jej zakończenia.  Swoją obecnością zaszczyciła nas także Zuzana Puchovska – przewodnicząca Towarzystwa Romanistów Słowackich „Francavis” oraz Petr Kyloušek – wieloletni przewodniczący Towarzystwa Romanistów Czeskich „Gallica”. Gości powitał p. prof. Krzysztof Stroński, dziekan Wydziału Neofilologii, p. prof. Mirosław Loba, dyrektor Instytutu Języków i Literatur Romańskich oraz p. prof. Bernadeta Wojciechowska, przewodnicząca ATRP „Plejada”.
Podczas ceremonii otwarcia konferencji p. prof. Teresie Giermak-Zielińskiej i p. prof. Teresie Tomaszkiewicz wręczono statuetkę Koguta Plejady z napisem w języku łacińskim SOCIETATIS ACADEMICAE ROMANISTARUM POLONORUM "PLEJADA" SOCIO HONORABILI dając tym samym początek nowej tradycji wyróżniania osób najbardziej zasłużonych dla Towarzystwa.
W panelu okolicznościowym wystąpili członkowie komitetu założycielskiego Towarzystwa oraz kolejne przewodniczące: prof. Teresa Giermak-Zielińska, prof. Teresa Tomaszkiewicz, prof. Marcela Świątkowska, prof. Elżbieta Skibińska, prof. Maciej Abramowicz, prof. Grażyna Vetulani, prof. Teresa Jaroszewska, prof.  Jolanta Sujecka-Zając. Przypomnieli oni najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia „Plejady”. Paneliści otrzymali na pamiątkę jubileuszu książki z serii Bibliothèque de la Pléiade wydawnictwa Gallimard.  
W części naukowej konferencji referaty wygłosiło 48 prelegentów w czterech różnych sekcjach: literaturoznawczej, językoznawczej, traduktologicznej i glottodydaktycznej. Ożywione dyskusje naukowe prowadzono w serdecznej i życzliwej atmosferze.
Zdjęcia wykonał p. Adam Szaj
https://photos.app.goo.gl/aKdvNCZKxwNtRaZ8A


images/czolowka_strony/zdplejada.jpg

Back to top