• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Zapraszamy do udziału w konkursie Rzecznika Praw Dziecka na pracę magisterską i doktorską dotyczącą zagadnień z zakresu praw dziecka oraz instytucji rzecznictwa praw dzieci w Polsce i na świecie.
Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w roku 2020, 2021 i 2022. Zgłoszenia mogą też dokonać – w porozumieniu i za zgodą autora – promotorzy prac lub władze uczelni. Oceny prac dokona 5-osobowy komitet konkursowy. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2023 roku.

Szczegółowe informacje i potrzebne do zgłoszenia dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.brpd.gov.pl/konkursy/ - tekst na temat konkursu: https://brpd.gov.pl/2022/11/28/rusza-konkurs-rzecznika-na-prace-magisterskie-i-doktorskie-o-prawach-dziecka/ .

Back to top