• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Ruszyła kolejna edycja programu TELL adresowana do studentów I i II roku studiów licencjackich, którzy przejawiają problemy w studiowaniu (brak postępów, stres związany z nauką języków obcych).
Na stronie TELL http://tell.amu.edu.pl  można znaleźć dokładne informacje o funkcjonowaniu programu i zgłosić się, aby znaleźć pomoc i spróbować rozwiązać te problemy.

Zespół TELL
http://tell.amu.edu.pl

Back to top