• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Krew jest bezcennym lekiem, którego pomimo wieloletnich starań podejmowanych na całym świecie, dotychczas nie udaje się wyprodukować metodami laboratoryjnymi. Nadal jedynym sposobem na pozyskanie krwi, jako cennego zasobu, jest jej oddawanie przez zdrowych i wrażliwych ludzi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu wraz z Narodowym Centrum Krwi oraz pozostałymi Centrami Krwiodawstwa realizuje drugą edycję ogólnopolskiego Programu Polityki Zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Informacje o programie:
https://www.twojakrew.pl/dla-studentow/

https://www.twojakrew.pl/program-polityki-zdrowotnej/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zapewnienie-samowystarczalnosci-rzeczypospolitej-polskiej-w-krew-i-jej-skladniki-na-lata-2021---2026

Back to top