• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

BESTStudentGRANT - VII edycja (konkurs IDUB nr 079) - termin składania wniosków: do 24 listopada 2022 r.

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM 1 roku studiów I stopnia oraz studenci 1 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub/ i uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę), chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze.
Konkurs obejmuje finansowanie indywidualnego projektu badawczego studenta.
Szczegóły na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1/aktualnosci/wystartowala-vii-edycja-konkursu-beststudentgrant
w intranecie https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx?ga=1 oraz w załączonym regulaminie (REG-BSG-VII)

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektuhttps://idub.amu.edu.pl   zakładka: Konkursy - Konkurs 079 - BESTStudentGRANT 

Back to top