• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

W piątek, 14.10.2022, zakończy się rejestracja na zajęcia w systemie USOS dla studiów licencjackich. Prosimy o rejestrację w podanym terminie.

W przypadku zajęć z PNJ, oprócz rejestracji na poszczególne komponenty do właściwej grupy, obowiązuje również zapis na zbiorczy przedmiot o nazwie "Praktyczna nauka języka francuskiego/hiszpańskiego" itd. (bez doprecyzowania typu "mówienie", "gramatyka" itp. w nazwie), pod którym znajdzie się uśredniona ocena za wszystkie komponenty bloku PNJ w semestrze zimowym.

Back to top