• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Szanowni Państwo,

Komisja ds. Uznawalności Efektów Kształcenia przyjmuje do zaopiniowania wnioski o zaliczenie przedmiotów zrealizowanych na poprzednich studiach. Prosimy o przygotowanie kompletu dokumentów dokładnie według załączonej instrukcji.   

Opiniowanie wniosków o uwzględnienie zaliczenia ( przepisanie oceny )

Back to top