• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Spotkania inauguracyjne dla I roku studiów licencjackich odbędą się dnia 4 października 2022 r. w sali C2 (Collegium Novum, al. Niepodległości 4, blok C).

Filologia hiszpańska, rumuńska i włoska – godz. 13:00
Filologia romańska – godz. 13:30

Na spotkaniu zostaną przekazane informacje na tematu podziału na grupy zajęciowe. Do tego czasu prosimy nie rejestrować się na zajęcia w USOS-ie mimo dostępności rejestracji również dla studentów I roku.

Nie dotyczy to rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego, która możliwa jest od dn. 27.09.2022 r. zgodnie z informacją zamieszczoną już na stronie Instytutu.

Back to top