• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Dn. 27 września br. rozpoczynają się zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego.

Wszystkie informacje dla studentów są dostępne na stronie https://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2

Dodatkowo, dn. 26 września, w godz. 9:30-10:00, na MS Teams odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów Wydziału Neofilologii dotyczące organizacji sportu na UAM (informacje niezwiązane z zapisami na wychowanie fizyczne).

Kliknij w link i dołącz do spotkania!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/ 19%3a95C4AP9mMgW3uO9UvTtGpg6Mn1YGAYyPAV9_D_8vpm01%40thread.tacv2/1661981251446 ?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25- a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2235af6b43-18df-4051-9017-30e2b4a7b80a%22%7d

Back to top