• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Drogie Studentki i Studenci!
W związku ze zbliżającym się końcem semestru zostanie uruchomiona dodatkowa, II tura rejestracji dla osób, które z różnych powodów nie zarejestrowały się w I turze bądź zarejestrowały się błędnie i muszą się wyrejestrować z niektórych przedmiotów.
Termin II tury rejestracji: 13.06.2022 – 20.06.2022

Back to top