• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Zapraszamy na spotkanie z prof. Tomaszem Domańskim poświęcone polsko-francuskim studiom podyplomowym w zakresie zarządzania typu MBA, prowadzonym na Uniwersytecie Łódzkim, które odbędzie się na MS Teams w poniedziałek, 6 czerwca 2022r., o godz. 17:00.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aPgsaFeCA0YoxAed97TIn5vEFmNBDgECHnnOP3yFXvws1%40thread.tacv2/1654176612273?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22578022df-73a6-4ec6-9d4f-42c468e63d6e%22%7d

Back to top