• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Zakład Studiów Hispanistycznych zaprasza na wykład gościnny on-line dr. Christiana Claessona (Universidad de Lund), pt. "Diez años de precariedad en la cultura española."

27 maja 2022 roku, godz. 11:30.

Link do wykładu:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHkO1xpkUC6-cPg1Yxg9tNknvsZEy-GjgOsguBvKql_Y1%40thread.tacv2/1641466545183?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2247a24fcf-605b-4f69-845c-fcc5f1a40391%22%7d.


Szczegółowe informacje na stronie: http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/studia/aaaa

Back to top