• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Na plakacie jest zdjęcie prof. Diany Klinger z Universidade Federal Fluminense i okładki dwóch książek.
Poniżej jest informacja o wykładzie który odbędzie się 29.04.2022 na platformie MS Teams.Zakład Studiów Hispanistycznych zaprasza na wykład gościnny online prof. Diany Klinger z Universidade Federal Fluminense (Brasil), zatytułowany: Narrativa y ética en tiempos distópicos.

Wykład odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku o godz. 15.00 czasu polskiego na platformie MS Teams, pod linkiem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHkO1xpkUC6-cPg1Yxg9tNknvsZEy- GjgOsguBvKql_Y1%40thread.tacv2/1641466475609?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6- 66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2247a24fcf-605b-4f69-845c-fcc5f1a40391%22%7d

Wykład odbywa się w ramach cyklu "Narrativas del cambio social. El giro ético en las literaturas hispánicas". Więcej informacji na stronie: http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/studia/aaaa

Back to top