• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Na plakacie jest zdjęcie Pani Carmen Flys Junquery która 8 kwietnia 2022 roku o godz. 11.30 czasu polskiego poprowadzi wykład online.Zakład Studiów Hispanistycznych ma zaszczyt zaprosić na wykład online Carmen Flys Junquery (Universidad de Alcalá):

Ética ecofeminista y debates posthumanistas en la trilogía Bruna Husky de Rosa Montero.

Wykład odbędzie się 8 kwietnia 2022 roku o godz. 11.30 czasu polskiego na platformie MS Teams, pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHkO1xpkUC6-cPg1Yxg9tNknvsZEy-GjgOsguBvKql_Y1%40thread.tacv2/1641466422458?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2247a24fcf-605b-4f69-845c-fcc5f1a40391%22%7d.

Więcej informacji

Back to top