• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Study@research - V edycja (konkurs IDUB nr 049) - do złożenia wniosku uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Konkurs obejmuje finansowanie:
a. indywidualnego projektu badawczego studenta lub
b. projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą.

Szczegóły na stronach
https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/study@research/informacje
https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/study@research/aktualnosci/ruszyl-nabor-wnioskow-do-v-edycji-konkursu-study@research

oraz w załączonym regulaminie.

Termin składania wniosków: do 28 marca 2022 roku

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu:
https://idub.amu.edu.pl
(zakładka Konkursy – konkurs 049 "Study@research")

Back to top