• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Zakład Studiów Hispanistycznych ma zaszczyt zaprosić na wykład online prof. Normy Elii Cantú z Trinity University (Texas), zatytułowany "El giro ético en la literatura por Chicanas en un tercer espacio:  La novela y la justicia social".

Wykład odbędzie się 18 marca 2022 roku o godz. 15.00 czasu polskiego na platformie MS Teams, pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHkO1xpkUC6-cPg1Yxg9tNknvsZEy-GjgOsguBvKql_Y1%40thread.tacv2/1641466350746?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2247a24fcf-605b-4f69-845c-fcc5f1a40391%22%7d

Back to top