• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

W USOSweb dostępne są wyniki pierwszej tury rekrutacji. Osoby zakwalifikowane proszone są o uzupełnienie informacji w formularzu wyjazdowym w USOSweb. Gdy wersja elektroniczna formularza zostanie zatwierdzona w systemie, należy go wydrukować, podpisać, a następnie uzyskać pod nim podpis koordynatorki instytutowej (pokój 12A) i dostarczyć ów dokument do Biura Erasmusa (pokój 101B).

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach 16.03-22.03.2022. Obejmie ona niewykorzystaną ofertę IFRom oraz innych jednostek Wydziału Neofilologii.

Back to top