• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Zdjęcie pani mgr Anny Matery Klingier która otrzymała order Palm Akademickich przyznaną przez Premiera Rządu Republiki Francuskiej.W dniu 10 marca 2022 roku w domu Bretanii Konsul Honorowy Francji dr Igor Kraszewski udekorował mgr Annę Materę-Klinger  orderem Palm Akademickich przyznaną przez Premiera Rządu Republiki Francuskiej!

Laureatce składam i serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w promowaniu języka francuskiego.

Back to top