• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Komisja ds. Uznawalności Efektów Kształcenia w IFRom przyjmuje do zaopiniowania wnioski o zaliczenie przedmiotów zrealizowanych na poprzednich studiach.

Prosimy o wypełnienie formularzy zgodnie z instrukcją. Wnioski można składać do 6 kwietnia 2022 r.

Instrukcja do formularzy

Back to top