• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Drogie Studentki i Studenci! W związku ze zbliżającym się końcem semestru zostanie uruchomiona dodatkowa, II tura rejestracji dla osób, które z różnych powodów nie zarejestrowały się w I turze bądź zarejestrowały się błędnie i muszą się wyrejestrować z niektórych przedmiotów.

Termin II tury rejestracji 

26.01.2022 – 02.02.2022

Back to top