• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Pani prof. UAM dr hab. Iwona Kasperska, autorka monografii pt. „Las periferias se reescriben: contextos de traducción mexicano, polaco y chicano", wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM (Poznań, 2019), otrzymała Nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów za wybitną monografię w kategorii językoznawstwo.

Pani dr Brygida Sawicka-Stępińska, autorka rozprawy doktorskiej pt. „Cambio fonético frente a la norma en el español ecuatoriano. Enfoque acústico y sociolingüístico", napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Pawlika (UAM, 2020) otrzymała ex aequo Nagrodę  Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów za wybitną hispanistyczną rozprawę doktorską w kategorii językoznawstwo.

Laureatkom Nagród gratulujemy.

Back to top