• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Konferencja naukowa poświęconą dziewiętnastowiecznej literaturze francuskiej, organizowaną przez Instytut Filologii Romańskiej UAM od 18 do 19 listopada 2021.Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową poświęconą dziewiętnastowiecznej literaturze francuskiej, organizowaną przez Instytut Filologii Romańskiej UAM. Podczas tegorocznego, siódmego już spotkania badaczy XIX wieku, dyskutować będziemy o problemie dziedzictwa i jego uzurpacjach.

Obrady będzie można śledzić na platformie Teams lub uczestniczyć w wydarzeniu na żywo (sala 104B).

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM1ZGUxYjQtM2U2My00YWU4LWI0ZDQtYzJiMDg0NDBkNjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%223689247c-9bc0-4b73-8a28-98b63e8aab67%22%7d

Back to top