• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Szanowni Państwo,
Komisja ds. Uznawalności Efektów Kształcenia przyjmuje do zaopiniowania wnioski o zaliczenie przedmiotów zrealizowanych na poprzednich studiach. Prosimy o zapoznanie się z załączoną instrukcją. Wnioski można składać do 12 listopada 2021 r.  

Back to top