• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Studenci I i II roku studiów magisterskich na kierunku Filologia Włoska uczestniczący w zajęciach prof. Cezarego Bronowskiego z UMK (seminarium specjalizacyjne) proszeni są o dołączenie do tych zajęć za pomocą poniższego linku:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZljXZC52CACHh8cE4l8kLtkd8T_ctE6KHls___hdgew1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fdcee509-4956-42dd-8646-ebdec302df7d&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Back to top