• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Instytut Filologii Romańskiej serdecznie zaprasza w najbliższy czwartek  25 marca 2021,  godz. 12:00 na Dantedì na UAM.  W programie tego wydarzenia czytanie wybranych fragmentów "Boskiej komedii" przez zaproszonych gości - władze rektorskie i dziekańskie - oraz studentów filologii włoskiej Instytutu Filologii Romańskiej. Nad wydarzeniem opiekę naukową sprawuje dr Joanna Dimke-Kamola.
Link do wydarzenia : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aea2fd7ffa2e3432b8e9027bb668aca61%40thread.tacv2/1616428038893?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22dcb3e749-93fd-4e66-b26d-7be36f094771%22%7d

Back to top