• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Komisja Rekrutacyjna informuje, że została uruchomiona czwarta tura rekrutacji na studia magisterskie na kierunkach filologia hiszpańska oraz filologia włoska. III tura rekrutacji na studia magisterskie filologi romańskiej została natomiast wydłużona. Internetowa rejestracja kandydatów potrwa do 4 listopada 2020 r. Więcej informacji na stronie http://ifrom.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/190-studia-stacjonarne

Back to top