• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Drodzy Studenci,

podany Państwu termin rejestracji w systemie USOS, 5-6.10.2020, miał na celu umożliwienie automatycznego przeniesienia osób zarejestrowanych na dane zajęcia w USOS-ie do odpowiednich zespołów w MS Teams tworzonych w dn. 6-7.10.2020 przez prowadzących zajęcia.

Tym niemniej, po upływie tego terminu rejestracja nie zostanie zablokowana i potrwa do 3.11.2020 lub 6.11.2020 w zależności od filologii – kalendarz rejestracji dostępny na stronie: https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0990020300

co pozwoli na samodzielną rejestrację na zajęcia osobom, które nie mogły uczynić tego w terminie 5-6.10.2020 z przyczyn obiektywnych.

Osoby, które zarejestrują się w USOS-ie po wskazanym wyżej terminie, proszone są o kontakt z prowadzącymi zajęcia w celu osobnego dodania ich do odpowiedniego zespołu w MS Teams.

Dyrekcja Instytutu Filologii Romańskiej

Back to top