• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Dnia 17.10.2020 o godzinie 10.00 w Sali C1 w budynku Collegium Novum UAM odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla studentów I roku studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku filologia włoska połączone z krótkim szkoleniem przygotowującym do nauczania w formie zdalnej.

Back to top