• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

NCN ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS  na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).

Ściślej biorąc będą to konkursy:

OPUS 18 (budżet 400 mln zł)
PRELUDIUM 18 (budżet 30 mln zł)
SONATA 15 (budżet 100 mln zł)
PRELUDIUM BIS 1 (budżet 160 mln zł)

Formularze wniosków będą dostępne w systemie OSF nie wcześniej niż 4 listopada. Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w czerwcu 2020.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła ostatnio konkurs na stypendium START dla „najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych". Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1989 r. lub później bez względu na dzień i miesiąc. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. W tym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów. Wnioski w konkursie START 2020 można składać do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 r.

Szczegóły: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Do 15 listopada b.r. można tez zgłaszać wyróżniające się prace doktorskie i prace magisterskie w XVI edycji konkursu „Nagrody miasta Poznania" (informacje w załączeniu). Pragnę zwrócić uwagę, że wnioski konkursowe mogą być zgłaszane przez autorki/autorów prac lub przez rektora uczelni (wniosków nie mogą zgłaszać kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni).

Pragnę także poinformować, że w kwietniu 2020 roku ogłoszony zostanie kolejny konkurs w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie z programu Horyzont 2020 (Marie Skłodowska-Curie actions).

Ponadto Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło konkurs o nazwie „CPK Innowacje" dla studentów i doktorantów. Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 listopada b.r.

Back to top