• <a href=''></a>
  • <a href=''></a>
  • <a href=''></a>

Aktualności

loading...

Zdjęcie okładki31 lipca 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wykaz czasopism wraz z przyznaną liczbą punktów. Naszemu czasopismu Studia Romanica Posnaniensia przyznano 70 punktów. SRP jest najwyżej ocenionym czasopismem romanistycznym w Polsce, jest także jednym z najwyżej ocenionych czasopism językoznawczo-literaturoznawczych w naszym kraju.

Back to top